GODZINY OTWARCIA

poniedziałek, niedziela zamknięte

wtorek-sobota 10:00-17:00

MGS

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCJI FILMU „WALOCH”

W związku z epidemią COVID-19 obowiązują zasady uczestnictwa w projekcji filmu dokumentalnego „Waloch” (realizacja: Franciszek Berbeka, Stanisław Berbeka), w Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego.
REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCJI FILMU „WALOCH” W MIEJSKIEJ GALERII SZTUKI W ZAKOPANEM, W DNIU 26 STYCZNIA 2022 O GODZ. 17:00, W OKRESIE EPIDEMII COVID-19. 

W związku z koniecznością zabezpieczenia uczestników wydarzenia: projekcja filmu dokumentalnego „Waloch” (realizacja: Franciszek Berbeka, Stanisław Berbeka),  w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem przy ul. Krupówki 41, w dniu 26 stycznia 2022, o godz. 17:00, przed możliwością zakażenia się wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi procedurami bezpieczeństwa związanymi z reżimem sanitarnym, Zakopiańskie Centrum Kultury/ Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego wprowadza niniejszy regulamin. Regulamin sporządzono zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce, opracowanymi przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
1. W wydarzeniu nie może uczestniczyć osoba, która:
a) jest zakażona koronawirusem SARS-COV-2 lub podejrzewa u siebie takie zakażenie;
b) przebywa na kwarantannie;
c) jest pod nadzorem epidemiologicznym.
2. MGS zastrzega prawo do odmowy wpuszczenia osoby do budynku wykazującej symptomy chorobowe charakterystyczne dla zarażenia wirusem COVID-19, tj. gorączka, kaszel, bądź inne objawy  wzbudzające podejrzenie pracowników MGS. 
3. Każdy biorący udział w wydarzeniu ma obowiązek:
a) samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie MGS poprzez zakrycie ust i nosa.
b) używania płynu odkażającego do rąk przed każdorazowym wejściem na teren obiektu.
c) wyrzucania materiałów ochrony osobistej do koszy na śmieci.
d) przestrzegania postanowień przedmiotowego Regulaminu i stosowania się do komunikatów graficznych, oraz zaleceń obsługi MGS w zakresie właściwej organizacji wydarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wynikających z przedmiotowego Regulaminu.
Brak stosowania się do zasad określonych w ust. 3 spowoduje, że uczestnik zostanie poproszony
o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylania się od określonych zasad zostanie poproszony o opuszczenie terenu wydarzenia. 
4. Przy wejściu na wydarzenie osoby obsługujące kierują ruchem, wpuszczając uczestników stopniowo po weryfikacji, czy widz ma zakryte usta i nos.
5. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu podczas uczestnictwa.
6. W przypadku przekroczenia limitu tj. 20 osób biorących udział w wydarzeniu, MGS zastrzega sobie prawo weryfikacji paszportu covidowego potwierdzającego szczepienie przeciw  COVID – 19 osoby dołączającej do wydarzenia. Jeżeli osoba nie okaże w/w dokumentu, nie zostanie wpuszczona na wydarzenie. 
7. Przy wejściu na projekcję MGS zastrzega sobie prawo do uzupełnienia przez uczestników wydarzenia oświadczeń zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.
8. Uczestnictwo w wydarzeniu oznacza akceptację regulaminu i obowiązek jego przestrzegania.
9. W przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u uczestnika wydarzenia, MGS udostępnia listę osób, które uczestniczyły w wydarzeniu oraz listę osób zaangażowanych do obsługi tego wydarzenia odpowiednim pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.Klauzula informacyjna RODO: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych jest Zakopiańskie Centrum Kultury z siedzibą pod adresem:
ul. Chramcówki 35, 34-500 Zakopane. Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod numerem tel. +48 18 206 69 50 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na e-mail office@promocja.zakopane.pl.
2) Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody ( Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO).
3) Dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa jako klientów/kontrahentów oraz potencjalnych klientów i są przetwarzane przez okres wykonania umowy i okres archiwizacji przewidziany prawem. Dane osobowe udostępniane mogą być wyłącznie upoważnionemu personelowi administratora, organom i instytucjom, którym administrator zobowiązany jest do ich przekazywania z mocy prawa, innym administratorom w celu realizacji zadań Centrum oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz Centrum w oparciu o stosowne umowy powierzenia przetwarzania 
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 
5) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do wykonania umowy 
6) Pani/Pana dane nie są przekazywane poza EOG ani poddawane przetwarzaniu automatycznemu
w tym profilowaniu. 
7) Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. W celu zapoznania się
z pełną treścią klauzuli informacyjnej zapraszamy na stronę:www.zakopane.pl/o-nas/ogolna-klauzula-informacyjna

DO GÓRY

Serwis wykorzystuje pliki cookies. W dziale Polityka Prywatności mogą Państwo przeczytać o zasadach ich używania oraz ustawieniach przeglądarek internetowych. Korzystając z serwisu akceptują Państwo wymienione w Polityce prywatności postanowienia.